On the road again
We are together, we are one.
CMC SI
Huy Chương Vàng đơn vị cung cấp dịch vụ Tích hợp hệ thống CNTT

Chiến lược dữ liệu trong kinh doanh tự nhận thức

Sáng ngày 09/06/2017, CMC SISG đã kết hợp với IBM Việt Nam tổ chức hội thảo "Chiến lược dữ liệu trong kinh doanh tự nhận thức" tại khách sạn Sheraton Saigon.  

Nội dung hội thảo được chia thành 2 phần: 
- Phần 1 là những chia sẻ về Chiến lược dữ liệu cho Cognitive Business, hướng đến việc chuẩn bị dữ liệu phù hợp; Data Warehouse - a "fit-for-purpose" solution. 
- Phần 2 là những chia sẻ về IBM Power System, IBM Open Power và Flash System.

Anh Huỳnh Ngọc Tấn - Trưởng phòng tư vấn giải pháp ngành, CMC SISG chia sẻ trong hội thảo

 Hội thảo thu hút sự tham dự của hơn 40 khách hàng, trong đó chủ yếu là các khách hàng thuộc mảng bán lẻ.

News

Promotion News