Thiết lập tài nguyên máy tính dựa trên nhu cầu và đáp ứng nhanh hơn với sự thay đổi của cơ sở hạ tầng như là một dịch vụ. 

 

Đám mây "doanh nghiệp" (Private Cloud) hoặc Cơ sở hạ tầng một dịch vụ (IaaS) trên nền tảng điện toán đám mây linh hoạt, được thiết kế nhằm cung cấp khả năng truy cập nhanh vào các môi trường đảm bảo an ninh với máy chủ ảo đẳng cấp doanh nghiệp, rất thích hợp cho các hoạt động phát triển và thử nghiệm và các tải công việc năng động khác. Được trang bị với công nghệ cao nhất từ các hãng như VMWare, Cisco, EMC, Microsoft và các hãng công nghệ hàng đầu khác, giải pháp IaaS của chúng tôi được triển khai trên mọi cách. Khách hàng có thể chọn các quy trình, bộ nhớ, hệ thống thiết lập, nhu cầu backup và các loại lưu trữ yêu cầu từ server. 

Cơ sở hạ tầng như một dịch vụ của chúng tôi đem lại cho quý vị:

 • Các thiết bị trung tâm dữ liệu bảo mật toàn Việt Nam.
 • Nền tảng lưu trữ EMC tiên tiến nhất.
 • Mức độ bảo mật cao.
 • Tùy biến CPU, bộ nhớ, lưu trữ, các hệ điều hành và các ứng dụng
 • Dẫn đầu thị trường đa tầng
 • Kết nối mạng với sự cân bằng phần cứng
 • Máy chủ và mạng lưới bảo mật độc lâp và phân đoạn cao
 • Quản lý máy chủ và các ứng dụng
 • Cam kết về dịch vụ (SLAs)
 • Dịch vụ thanh toán hữu ích 

Giá trị cho doanh nghiệp của bạn

 • Lấy quỹ từ chi phí vận hành với giá thấp nhất
 • Luôn luôn cập nhật
 • Cấu hình hoàn hảo và tùy chỉnh
 • Tiếp nhận được nhiều kiến thức chuyên môn từ các kỹ sư của chúng tôi.
 • Tài nguyên công nghệ được yêu cầu nhanh chóng và hữu ích