Công ty TNHH CMC SI Sài Gòn (CMC SI SG) hiện là đối tác Vàng (Gold Partner) và là một trong 4 đối tác LSP duy nhất của Microsoft tại Việt Nam.

Với hơn 18 năm kinh nghiệm, là thành viên của Tập đoàn Công nghệ CMC, Top 2 nhà cung cấp giải pháp và dịch vụ tích hợp hệ thống hàng đầu Việt Nam (theo HCA 2014) và là đối tác cao cấp của các hãng công nghệ hàng đầu: Microsoft, IBM, Cisco, HP, EMC, Dell, Symantec, VMware, Oracle, APC, McAfee …

 

Công ty CMC SI Sài Gòn là đơn vị đi đầu giới thiệu các ứng dụng trên nền tảng Microsoft tại thị trường Việt Nam, chúng tôi cung cấp dịch vụ liên quan như sau:

  •  Tư vấn lựa chọn gói sản phẩm Microsof
  •  Cung cấp bản quyền theo hình thức Open License và Enterprise Agreement
  •  Triển khai, quản trị, hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng
  •  Triển khai, chuyển đổi hệ thống
  •  Xây dựng giải pháp Truyền thông hợp nhất trên Office 365
  •  Xây dụng cổng thông tin doanh nghiệp trên Office 365
  •  Tích hợp hệ thống Office 365 và các hệ thống hiện có của khách hàng

CMC SI  là đối tác Vàng của Microsoft từ nhiều năm nay, chúng tôi sẵn sàng cung cấp cho khách hàng nhiều dịch vụ kỹ thuật trên nền tảng Microsoft như:

Dịch  vụ  cài  đặt  và  cấu  hình  các  dịch  vụ  cơ  bản  trên  Windows  Server

Là  dịch  vụ  cài  đặt  và  cấu  hình  các  dịch  vụ  cơ  bản  trên  Windows  server  để  phục  vụ  nhu  cầu  quản  

trịngười  dùng  hệ  thống  CNTT  trong  doanh  nghiệp  như  Activie  Directory  (AD),  DNS,  DHCP,…

 Dịch  vụ  cài  đặt  cấu  hình  hệ  thống  mail  server Exchange

Thực  hiện  cài  đặt,  cấu  hình  hệ  thống  quản  trị,  chứng  thực  người  dùng  tập  trung  sử  dụng  dịch  vụ 

active directory  trên  Windows  và  hệ  thống  mail  server  sử  dụng  phần  mềm  Microsoft  Exchage  server

 

Dịch  vụ  cài  đặt,  cấu  hình  hệ  thống  System  Center  Data  Protection  Manager

Chúng  tôi  thực  hiện  cài  đặt,  cấu  hình  SCDPM  theo  yêu  cầu  riêng  biệt  của  từng  khách  hàng .

 

Dịch  vụ  cài  đặt,  cấu  hình  hệ  thống  TMG

Thực  hiện  việc  cài  đặt  và  cấu  hình  Firewall  MS  ForeFont  TMG  theo  yêu  cầu  của  khách  hàng.

 

Dịch  vụ  cài  đặt,  cấu  hình  hệ  thống  truyền  thông  hợp  nhất

Thực  hiện  việc  cài  đặt  và  cấu  hình  Microsoft  Office  Communication  Server  /  Microsoft  Lync theoyêu  cầu  của  khách  hàng.

 

Dịch  vụ  cài  đặt  cấu  hình  triển  khai  hệ  thống  MS  Sharepoint

Thực  hiện  cài  đặt,  cấu  hình  triển  khai  hệ  thống  Ms SharepointPortal  để  phát  triển  các  ứng  dụng  web  và quản   trị  doanh  nghiệp.

Sử  dụng  các  thành  phần  (component:  Installation   Configuration,CMS  content  management  system,  

Community:  cộng  đồng  &  cá nhân  hóa  –  wiki,  blog,  mysite,  Searching)  đã  dựng  sẵn  trong  hệ thống MS Share point Portal để đáp ứng các nhu cầu về quản trị thông tin của doanh nghiệp.

Dịch  vụ  bảo  trì  cổng  thông  tin  MS  Sharepoint  Portal

Thực  hiện  việc  bảo  trì  định  kỳ  hệ  thống  cổng  thông  tin  theo  yêucầu  của  doanh  nghiệp.  Bao  gồm  các  thao  tác  kiểm  tra,dọn rác thông  tin  phát  sinh  trong  quá  trình  vận  hành  hệ  thống  (nếu  có). Đảm  bảo  hệ  thống  hoạt  động  liên  tục  không  gián  đoạn .

 

Dịch  vụ  cài  đặt  cấu  hình  triển  khai hệ thống MS Dynamics CRM

Thực  hiện  cài  đặt,  cấu  hình,  tư  vấn  triển  khai  hệ  thốngMS  Dynamics  CRM  đáp  ứng  mục  tiêu  quản  lý  mối  quanhệ  khách  hàng  của  doanh  nghiệp.

Vận  dụng  các  qui  trình  quản  lý  dựng  sẵn  trong  sản  phẩmMS  Dynamics  CRM  để  hỗ  trợ  công  tác  quản  lý  thông  tinkhách  hàng,  thông  tin  kinh  doanh,  

các  chiến  dịch  &  chiếnlược  marketing,  hỗ  trợ  dịch  vụ  chăm  sóc  khách  hàng.

Dịch  vụ  bảo  trì  hệ  thống  Microsoft  Dynamics  CRM 

Thực  hiện  việc  bảo  trì  định  kỳ  hệ  thống  MS  DynamicsCRM  theo  yêu  cầu  của  doanh  nghiệp.  

Bao  gồm các thaotác  kiểm  tra,  dọn  dẹp  rác  thông  tin  phát  sinh  trong  quátrình  vận  hành  hệ  thống  (nếu  có).

Đảm  bảo  hệ  thống  hoạt  động  liên  tục  không  gián  đoạn.

Since 1995, CMC Corporation – the former one is the project business department – has set its first founding brand in system integration sector. With the goal of becoming a professional integration unit, in 1999, System Integration Centre was established and changed to CMC System Integration Co., ltd. In 2006 CMC clarified that the Soutth area had potential market in the development direction of the company. Therefore, Saigon CMC SI Ltd, Co was represented as a CMC’s agency in Ho Chi Minh city in August,2011 and oprerated in system integration field only.

During the period of development, Saigon CMC SI has been buidling and confirming its strong reputation and position in system integration field in the South market with the commitment of delivering the profit and pleasure in the quality of products and services to customers. Saigon CMC SI always try to improve its value by creative activities and unstoppable researchs in technology production and business. A variety of SI solutions and services from Saigon CMC SI is highly recommended by customers.