Một cách hiệu quả để có được phần mềm và các kết nối bạn cần. Chọn ứng dụng kinh doanh bạn muốn và chỉ trả cho cái bạn sử dụng. 

 

SaaS là một dạng chuyển giao phần mềm cho phép truy cập phần mềm từ bất kỳ thiết bị nào, nơi mà phần mềm được quản lý trong điện toán đám mây. Với sự điều khiển mạng lưới 24/7, giảm bớt các bước quản lý và triển khai phức tạp, doanh nghiệp không phải chịu trách nhiệm kỹ thuật như khắc phục sự cố và bảo trì hệ thống, CMC SI Sài Gòn sẽ lo cho bạn điều này và đảm bảo mọi thứ cho bạn, giúp bạn linh hoạt mở rộng quy mô dịch vụ sao cho phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp, tiết kiệm chi phí đầu tư, bảo toàn vốn...để doanh nghiệp của bạn tiến tới thành công. 

Một cách hiệu quả để có được phần mềm và các kết nối bạn cần. Chọn ứng dụng kinh doanh bạn muốn và chỉ trả cho cái bạn sử dụng. 

Giá trị mang lại cho doanh nghiệp của bạn

  • Có được công nghệ mới nhất

Điện toán đám mây SaaS là một cách hiệu quả để làm cho việc kinh doanh của bạn có được lợi thế vượt trội, với phần mềm và cách kết nối tân tiến nhất. Chúng tôi sẽ tự động cập nhật các phần mềm và dịch vụ mới nhất cho doanh nghiệp của bạn. 

  • Có được ứng dụng mạnh nhất

Mạng lưới trung tâm của CMC SI SG cung cấp 99.95% sự tin cậy, hỗ trợ các ứng dụng có nhiệm vụ quan trọng cho kinh doanh. 

  • Triển khai các ứng dụng bạn cần một cách nhanh nhất, tiết kiệm đáng kể thời gian trích lập dự phòng của bạn. 

Với năng lực triển khai phần mềm mới nhanh nhất mà không có rủi ro và các chi phí đầu tư trả trước trong công nghệ của bạn, bạn có thể nhận được nhanh nhất các cơ hội. 

  • Tăng năng suất 

Truy cập vào các ứng dụng và dữ liệu từ văn phòng, từ nhà hoặc trong lĩnh vực sử dụng PCs, laptops và smartphones. Dịch vụ điện toán đám mây của CMC SI Sài Gòn sẽ cho giúp cho nhân viên của bạn làm việc hiệu quả và linh hoạt hơn.