CMC SI SG cung cấp các gói dịch vụ xử lý gói gọn nhằm hỗ trợ cho các đối tượng tài chính ngân hàng, công ty tư vấn tài chính.

Giải pháp này nhằm hỗ trợ các hoạt động:

- Thuê mua

- Thuê mua xe oto

- Cho vay

- Thuê mua thiết bị

- Bảo hiểm

- Auto fiancé

- Thế chấp

- Quản lý tài sản

- Trả góp

- Quản lý tài sản

- Quản lý đội xe

- Mua các khoản phải thu

- Tài trợ và chứng khoán

- Bao thanh toán

- Thương vụ cấu trúc

- Tài trợ dự án.

Lợi ích dịch vụ đem lại:

- Phát triển kinh doanh mà không cần phải tăng chi phí cơ sở;

- Giảm thiểu rủi ro vận hành và tăng chất lượng dịch vụ khách hàng;

- Giảm chi phí của hệ thống thông qua một cơ sở hạ tầng tập trung duy nhất;

- Giảm thiểu rủi ro gian lận cũng như lỗi giao dịch.

Giá trị dịch vụ đem lại:

- Giảm thiểu rủi ro vận hành và tăng chất lượng dịch vụ khách hàng

- Giảm chi phí của hệ thống thông qua một cơ sở hạ tầng tập trung duy nhất

- Phát triển kinh doanh mà không cần phải tăng chi phí cơ sở

- Giảm thiểu rủi ro gian lận cũng như lỗi giao dịch