Wide Area Networks – WAN, là mạng được thiết lập để liên kết các máy tính của hai hay nhiều khu vực khác nhau, ở khoảng cách xa về mặt địa lý, như giữa các quận trong một thành phố, hay giữa các thành phố hay các miền trong nước. WAN có thể kết nối thành mạng riêng của một tổ chức, hay có thể phải kết nối qua nhiều hạ tầng mạng công cộng và của các công ty viễn thông khác nhau. 

Với hiểu biết và kinh nghiệm lâu năm trong việc xây dựng hệ thống mạng WAN, các dịch vụ lắp đặt mang, thi công mạng mà CMC SI SG chúng tôi cung cấp tới khách hàng sẽ:

Tư vấn, khảo sát, thiết kế, thi công lắp đặt các hệ thống mạng.

- Cung cấp các giải pháp kết nối mạng giữa các chi nhánh với nhau.

- Cung cấp các giải pháp toàn diện cho hệ thống mạng

- Đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn công nghệ mạng WAN hiện đại với chất lượng cao nhất.

- Đảm bảo xây dựng hệ thống mạng WAN qui mô từ nhỏ, trung bình tới qui mô lớn

- Phù hợp với hạ tầng Viễn thông của Việt Nam và quốc tế