Bảo mật thư điện tử bảo vệ cho việc kinh doanh của bạn khỏi virues tấn công và thư rác. 

Giải pháp bảo mật thư điện tử của chúng tôi cung cấp thiết bị lọc email để giúp bạn tránh khỏi thư rác và virus tấn công.  Nó sẽ phát hiện các virus, phần mềm độc hại và 99% thư rác - cách ly hoặc loại bỏ các hiểm họa ảnh hưởng tới bảo mật và năng suất làm việc. Bộ lọc đường cập nhật đáng kể giúp giữ cho bạn tránh khỏi các thiệt hại không đáng có. 

Giá trị cho doanh nghiệp của bạn: 

  • Bảo vệ hệ thống
  • Tăng năng suất 
  • Tuân thủ các quy định
  • Bảo vệ thông tin và danh tiếng của công ty bạn.