Doanh nghiệp, tổ chức đang gặp khó khăn với các vấn đề như:

 • Chậm trễ trong xử lý, trao đổi dữ liệu.
 • Khả năng sẵn sàng của hệ thống IT còn thấp.
 • Truy xuất và xử lý dữ liệu của Chi nhánh bị hạn chế.
 • Chi phí cho việc vận hành, quản trị cho hệ thống công nghệ thông tin rất lớn.

Giải pháp Mạng cho Trung tâm dữ liệu thế hệ mới đáp ứng các yêu cầu về năng lực xử lý, khả năng sẵn sàng với chi phí vận hành, quản trị thấp.

Các lợi ích khi dùng Giải pháp Mạng cho Trung Tâm dữ liệu thế hệ mới:

 • Kiến trúc mạng hợp nhất với năng lực xử lý lớn, tính sẵn sàng cao và có khả năng mở rộng.
 • Vận hành đơn giản, cho phép tích hợp với hệ thống quản lý mạng, giúp tự động hóa mọi công tác quản trị và giám sát mạng.
 • Sử dụng tối đa 2 note mạng (2-hop) cho việc tương tác giữa các ứng dụng trong bất kỳ hệ thống mạng lớn nào, cung cấp độ tin cậy cao và độ trễ thấp (low-latency)
 • Sẵn sàng cho việc tích hợp và vận hành các dịch vụ mới như Hội nghị truyền hình (Video), thiết bị di động (Mobile), và các ứng dụng nghiệp vụ của doanh nghiệp, tổ chức.
 • Đảm bảo khả năng sẵn sàng cao với các công nghệ mới vPC, FabricPath, DFA, Stack ...

Dịch vụ của CMC SI Sài Gòn:

 • Tư vấn, thiết kế, triển khai
 • Cung cấp sản phẩm, thiết bị
 • Bảo hành, bảo trì hệ thống.

Các giá trị khi dùng Giải pháp Mạng cho Trung Tâm dữ liệu thế hệ mới:

 • Áp dụng công nghệ sản phẩm tiên tiến của các hãng CNTT hàng đầu thế giới
 • Dịch vụ khách hàng chu đáo
 • Hỗ trợ kỹ thuật nhanh chóng, chuyên nghiệp
 • Chi phí đầu tư hiệu quả
 • Gắn liền kinh nghiệm vào thiết kế nhằm tránh các rủi ro phát sinh cho khách hàng.