On the road again
We are together, we are one.
CMC SI
Huy Chương Vàng đơn vị cung cấp dịch vụ Tích hợp hệ thống CNTT

Ảo hóa hạ tầng máy trạm

 VDI – Virtual Desktop Infrastructure là giải pháp mới để lưu trữ và quản lý hệ điều hành máy tính trạm trên một hạ tầng máy chủ tập trung và ở xa. Dữ liệu máy trạm ví dụ như desktop image, được tổ chức trên các máy ảo VM (Virtual Machine), cho phép cài đặt hệ điều hành máy trạm một cách đơn giản, bảo mật và tách biệt.

Người dùng đầu cuối sử dụng các giao thức điều khiển từ xa để truy cập và sử dụng hệ thống máy trạm ảo giống như thể đang tương tác trên máy trạm thật. Điều này cho phép người dùng truy cập và sử dụng dữ liệu trên máy trạm ảo thông qua hạ tầng mạng LAN hoặc WAN.

VDI-Virtual-Desktop-Infrastructure

Lợi ích của VDI
Dựa trên sự tập trung hóa hạ tầng phần cứng và phần mềm cơ sở, việc ứng dụng các giải pháp VDI có rất nhiều lợi ích, về cơ bản như sau:

 1. Bảo mật, ổn định và quản lý tập trung
 • Toàn bộ dữ liệu được lưu trữ tập trung tại Trung tâm dữ liệu, đảm bảo độ bảo mật và sẵn sàng cao.
 • Người dùng “di động” có thể kết nối từ xa đến máy trạm ảo của họ thông qua cơ chế xác thực đủ tin cậy.
 • Tập trung hóa dữ liệu và chính sách quản trị.
 • Áp đặt chính sách bảo mật và backup dữ liệu tập trung từ đội ngũ quản trị hệ thống trung tâm.
 • Cho phép triển khai giải pháp phòng chống virus tập trung tại hệ thống máy chủ trung tâm.
 • Tận dụng được lợi điểm từ hạ tầng mạng và máy chủ về độ bảo mật, sẵn sàng dự phòng.
 • Tận dụng các tính năng hạ tầng ảo hóa cho phép duy trì độ sẵn sàng 24/7 và không có downtime dịch vụ khi cần bảo dưỡng, nâng cấp.
 1. Mềm dẻo trong triển khai và ứng dụng
 • Hệ thống máy trạm ảo có thể được cấp phát một cách nhanh chóng, mềm dẻo về mặt tài nguyên (compute, networking, security) theo nhu cầu thực tế.
 • Hỗ trợ nhiều mô hình triển khai dịch vụ và bảo mật theo yêu cầu cảu bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào.
 • Tương tác với máy trạm từ bất kỳ vị trí nào, thông qua nhiều loại thiết bị đầu cuối.
 1. Mở rộng vòng đời thiết bị, giảm thiểu chi phí
 •  Hạ tầng trung tâm có thể mở rộng, co dãn, thay thế liên tục theo nhu cầu thực tế giúp tối ưu chi phí đầu tư ban đầu.
 • Tận dụng các ưu điểm của nền tảng ảo hóa đám mây giúp tối ưu hiệu suất của toàn hệ thống, tận dụng triệt để năng lực hệ thống giúp giảm lãng phí.
 • Vòng đời thiết bj đầu cuối có thể được tăng lên. (hệ máy PC truyền thống khoản 3 – 4 năm) trong khi vòng đời của các thiết bị đầu cuối chuyển dụng (zero/thin client) có thể lâu hơn khoảng 4 – 6 năm do phần cứng không thay đổi nhiều.
 • Trong các môi trường làm việc theo ca, có thể tận dụng tôis đa năng lực hệ thống 24/7.
 • Tiết kiệm chi phí bản quyền phần mềm.
 1. Quản trị dễ dàng
 •  Quản trị tập trung, dễ dàng vận hành khai thác, xử ý sự cố.
 • Cho phép triển khai nhanh, theo yêu cầu (on-demand pay-as-you-go).
 • Mềm dẻo co dãn hệ thống máy trạm ảo theo yêu cầu
 1. Tối ưu hiệu suất, giảm chi phí
 •  Chia sẻ tài nguyên dựa trên cơ chế cấp phát khi cần.
 •  Độ dự phòng, sẵn sàng cao.

(Sưu tầm)

VDI – Virtual Desktop Infrastructure là giải pháp mới để lưu trữ và quản lý hệ điều hành máy tính trạm trên một hạ tầng máy chủ tập trung và ở xa. Dữ liệu máy trạm ví dụ như desktop image, được tổ chức trên các máy ảo VM (Virtual Machine), cho phép cài đặt hệ điều hành máy trạm một cách đơn giản, bảo mật và tách biệt. Toàn bộ hệ thống máy trạm được đặt tại trung tâm dữ liệu đạt tiêu chuẩn quốc tế Tier 3 được viettel đầu  tư  xây dựng, dữ liệu được đảm bảo tính an toàn và bảo mật.

Người dùng đầu cuối sử dụng các giao thức điều khiển từ xa để truy cập và sử dụng hệ thống máy trạm ảo giống như thể đang tương tác trên máy trạm thật. Điều này cho phép người dùng truy cập và sử dụng dữ liệu trên máy trạm ảo thông qua hạ tầng mạng LAN hoặc WAN.

VDI-Virtual-Desktop-Infrastructure

Lợi ích của VDI
Dựa trên sự tập trung hóa hạ tầng phần cứng và phần mềm cơ sở, việc ứng dụng các giải pháp VDI có rất nhiều lợi ích, về cơ bản như sau:

 1. Bảo mật, ổn định và quản lý tập trung
 • Toàn bộ dữ liệu được lưu trữ tập trung tại Trung tâm dữ liệu, đảm bảo độ bảo mật và sẵn sàng cao.
 • Người dùng “di động” có thể kết nối từ xa đến máy trạm ảo của họ thông qua cơ chế xác thực đủ tin cậy.
 • Tập trung hóa dữ liệu và chính sách quản trị.
 • Áp đặt chính sách bảo mật và backup dữ liệu tập trung từ đội ngũ quản trị hệ thống trung tâm.
 • Cho phép triển khai giải pháp phòng chống virus tập trung tại hệ thống máy chủ trung tâm.
 • Tận dụng được lợi điểm từ hạ tầng mạng và máy chủ về độ bảo mật, sẵn sàng dự phòng.
 • Tận dụng các tính năng hạ tầng ảo hóa cho phép duy trì độ sẵn sàng 24/7 và không có downtime dịch vụ khi cần bảo dưỡng, nâng cấp.
 1. Mềm dẻo trong triển khai và ứng dụng
 •  Hệ thống máy trạm ảo có thể được cấp phát một cách nhanh chóng, mềm dẻo về mặt tài nguyên (compute, networking, security) theo nhu cầu thực tế.
 • Hỗ trợ nhiều mô hình triển khai dịch vụ và bảo mật theo yêu cầu cảu bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào.
 • Tương tác với máy trạm từ bất kỳ vị trí nào, thông qua nhiều loại thiết bị đầu cuối.
 1. Mở rộng vòng đời thiết bị, giảm thiểu chi phí
 •  Hạ tầng trung tâm có thể mở rộng, co dãn, thay thế liên tục theo nhu cầu thực tế giúp tối ưu chi phí đầu tư ban đầu.
 • Tận dụng các ưu điểm của nền tảng ảo hóa đám mây giúp tối ưu hiệu suất của toàn hệ thống, tận dụng triệt để năng lực hệ thống giúp giảm lãng phí.
 • Vòng đời thiết bj đầu cuối có thể được tăng lên. (hệ máy PC truyền thống khoản 3 – 4 năm) trong khi vòng đời của các thiết bị đầu cuối chuyển dụng (zero/thin client) có thể lâu hơn khoảng 4 – 6 năm do phần cứng không thay đổi nhiều.
 • Trong các môi trường làm việc theo ca, có thể tận dụng tôis đa năng lực hệ thống 24/7.
 • Tiết kiệm chi phí bản quyền phần mềm.
 1. Quản trị dễ dàng
 •  Quản trị tập trung, dễ dàng vận hành khai thác, xử ý sự cố.
 • Cho phép triển khai nhanh, theo yêu cầu (on-demand pay-as-you-go).
 • Mềm dẻo co dãn hệ thống máy trạm ảo theo yêu cầu
 1. Tối ưu hiệu suất, giảm chi phí
 •  Chia sẻ tài nguyên dựa trên cơ chế cấp phát khi cần.
 •  Độ dự phòng, sẵn sang cao.
- See more at: http://viettelis.com/vdi#sthash.4bHWhKQ1.dpuf

 

 

 

Tin Hoạt Động

Tin Khuyến Mãi