On the road again
We are together, we are one.
CMC SI
Huy Chương Vàng đơn vị cung cấp dịch vụ Tích hợp hệ thống CNTT

Leader Talk #1: Bí quyết chốt sales hiệu quả

"Trong mỗi giai đoạn của dự án, các bạn cần phải đưa ra một kế hoạch cụ thể theo một quy trình nhất định, sau đó bám sát để triển khai. Bên cạnh đó, cần có một cái nhìn tổng thể về dự án và phải hiểu sâu sắc mọi vấn đề xảy ra trong dự án, từ đó mới có thể đóng được dự án" 

 

 Theo BTT CMC Corp

 

Tin Hoạt Động

Tin Khuyến Mãi