On the road again
We are together, we are one.
CMC SI
Huy Chương Vàng đơn vị cung cấp dịch vụ Tích hợp hệ thống CNTT

Không ngừng học hỏi và Trẻ hóa - Xu hướng của lớp doanh nhân mới

Cuộc khảo sát nhanh với các Doanh nhân vừa đạt giải thưởng Doanh nhân trẻ tiêu biểu và doanh nhân trẻ xuất sắc Tp.HCM 2014 đã mang đến nhiều điểm bất ngờ đáng thú vị. Ví dụ gần 80% doanh nhân cho biết họ khởi nghiệp và có được sự nghiệp như ngày hôm nay là do bản thân từ lập nghiệp lấy chứ không phải thừa hưởng kinh nghiệm hay công việc kinh doanh truyền thống của gia đình.


Tin Hoạt Động

Tin Khuyến Mãi