On the road again
We are together, we are one.
CMC SI
Huy Chương Vàng đơn vị cung cấp dịch vụ Tích hợp hệ thống CNTT

Hội nghị quản lý 2015

Trong 3 ngày, từ 13/03 – 15/03/2015, CMC SI Sài Gòn đã tổ chức HỘI NGHỊ QUẢN LÝ 2015 tại Hồ Tràm Resort, Tp.Vũng Tàu. Đây là một hoạt động thường niên tại CMC SI Sài Gòn nhằm tổng kết các hoạt động đã làm trong năm cũ và thảo luận, đề ra phương hướng, chiến lược hoạt động trong năm tới. Chương trình có sự tham gia của Ban lãnh đạo công ty cùng tất cả các quản lý của các trung tâm, phòng ban.

 

 

 


Mai Trang

 

Tin Hoạt Động

Tin Khuyến Mãi